عکسهای اختصاصی از بازیگران

عكسهاي جديد نيوشا ضيغمي

مجموعه ای از عکسهای زیبا و جدید نیوشا ضیغمی
http://perscnema1.persiangig.com/image/zanan/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B4%D8%A7%20%D8%B6%D9%8A%D8%BA%D9%85%D9%8A/PersCnema_NiushaZeighami.jpg

http://perscnema1.persiangig.com/image/zanan/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B4%D8%A7%20%D8%B6%D9%8A%D8%BA%D9%85%D9%8A/PersCnema_NiushaZeighami3.jpg

http://perscnema1.persiangig.com/image/zanan/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B4%D8%A7%20%D8%B6%D9%8A%D8%BA%D9%85%D9%8A/PersCnema_NiushaZeighami4.jpg

http://perscnema1.persiangig.com/image/zanan/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B4%D8%A7%20%D8%B6%D9%8A%D8%BA%D9%85%D9%8A/PersCnema_NiushaZeighami5.jpg

http://perscnema1.persiangig.com/image/zanan/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B4%D8%A7%20%D8%B6%D9%8A%D8%BA%D9%85%D9%8A/PersCnema_NiushaZeighami6.jpg

http://perscnema1.persiangig.com/image/zanan/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B4%D8%A7%20%D8%B6%D9%8A%D8%BA%D9%85%D9%8A/PersCnema_NiushaZeighami7.jpg

http://perscnema1.persiangig.com/image/zanan/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B4%D8%A7%20%D8%B6%D9%8A%D8%BA%D9%85%D9%8A/PersCnema_NiushaZeighami8.jpg
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 22:14  توسط تیم آریا  |